مرکز فروش سیم و کابل
خانه / کابل کـم دود

کابل کـم دود

فروش کابل ابزار دقیق- فروش کابل خودنگهدارآلومینیومی

فروش کابل ابزار دقیق- فروش کابل خودنگهدارآلومینیومی

شما می توانید برای  خرید و فروش کابل ابزار دقیق-و مشاهده لیست قیمت به سایت شرکت بازرگانی LAKSIM مراجعه نموده و محصول مورد نظرتان را با کسب اطلاعات خریداری کنید.

توضیحات بیشتر »

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن – فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش – فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن - فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش - فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن و تأخیر انداز در انتشار شعله (LSZH) ایـن نـوع کابلهـا نه تنها بـا خاصیت مقـاوم بودن در برابر انتشـار شـعله مشـخص میشـوند، بلکـه دارای خاصیت بدون هالـوژن نیز هسـتند.

توضیحات بیشتر »