مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم افشان / بهترین مارک کابل برق – مشاوره خرید سیم و کابل

بهترین مارک کابل برق – مشاوره خرید سیم و کابل

علاقه مندی برای بهترین مارک کابل برق از دلایل اصلی جست و جو برای آشنایی با بهترین مارک های سیم و کابل درجه یک برق در بازار است.
برای انتخاب بهترین مارک کابل برق ابتدا باید معیار‌های خوب و یا بد بودن آن را بشناسیم و با در نظر گرفتن این شاخص‌ها به داشتن یا عدم داشتن کیفیت محصولات متنوع موجود در بازار پی ببریم. در ادامه لیستی از این عوامل تاثیرگذار آورده شده است

مارک، برند یا عنوان تجاری تاثیرات گوناگونی بر اذهان مشتریان و مصرف کنندگان دارد. اصولا به تعبیر برخی کارشناسان برداشت و احساسی که یک فرد پس از شنیدن نام یک شرکت دارد، برند نامیده می شود

بهترین مارک کابل برق - مشاوره خرید سیم و کابل

عوامل موثر بر انتخاب بهترین مارک کابل برق

بهترین مارک کابل برق علاوه بر دارا بودن تمامی فاکتور های یک کابل استاندارد، باید دارای گارانتی حداقل یکساله تعویض در هر صورت باشد که این امر خود گواه اطمینان تولید کنندگان این کابل از کیفیت بکار رفته در مواد داخلی و خارجی سیم و کابل درجه یک است.
برای انتخاب درست بهترین مارک کابل برق ابتدا باید معیار‌های خوب و یا بد بودن آن را بشناسیم و با در نظر گرفتن این شاخص‌ها به داشتن یا عدم داشتن کیفیت محصولات متنوع موجود در بازار پی ببریم. در ادامه لیستی از این عوامل تاثیرگذار آورده شده است:

قیمت خرید بهترین مارک کابل برق

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیم و کابل، فلزات رسانایی مانند آلومینیوم، آهن و مس هستند که تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار نوسانات قیمتی می‌شوند. بالا رفتن قیمت داخلی یا جهانی فلزات رسانا به صورت مستقیم بر قیمت سیم و کابل برق تاثیرگذار است. شاید مهمترین دلیل اهمیت قیمت این محصولات در ارتباط کابل و دیگر محصولات فولادی با قیمت مسکن دانست.

در حال حاضر یکی از اصلی ترین ملزومات مورد استفاده در صنعت برق کاربرد این محصولات می باشد و با گسترش فراوانی انواع محصولات در بازار ایران روبرو هستیم که شامل انواع سیم مفتول یا سیم تک لا، سیم افشان و نیمه افشان، سیم ارت، سیم کواکسیال، سیم تلفن و همچنین انواع کابل افشان، کابل جوش، کابل زره دار، کابل شبکه، کابل مفتول، کابل مخابرات و غیره می شوند.


قیمت خرید بهترین مارک کابل برق در انواع تک فاز و سه فاز بسته به نوع برند آن می تواند متفاوت باشد.  به دلیل نوسانات در قیمت آلومینیوم همواره تغییراتی در بهای تمام شده کابل ها وجود دارد که لازم است مشتریان آن را به صورت بروز از واحد فروش آراد کابل استعلام نمایند.

شرایط نصب سیم و کابل خریداری شده

سیم و کابل برق با توجه به حیطه کاری مورد نظر در شرایط و محیط‌های مختلفی می‌تواند نصب شود. نصب در هوا، دفن در زمین و در مجرا از جمله محیط‌های مختلفی است که کابل برق می‌تواند در آن قرار بگیرد. این شرایط بر جریان‌دهی و ظرفیت جریان نامی کابل برق موثر است.

دما نیز از عوامل محیطی بسیار تاثیرگذار به شمار می‌رود که عامل مهمی در تعیین ظرفیت نامی کابل برق است و برای بررسی آن باید دمای محیط، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل برق و ساختار آن در نظر گرفته شود. از آن جایی که دما در نقاط مختلف در طول زمان تغییرات زیادی دارد می‌بایست حداکثر و حداقل دما برای آن ناحیه پیش‌بینی شده تا از خطرات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

ساختار سیم و کابل

ساختار و نوع طراحی کابل برق و لایه‌های مختلف به کار رفته در آن در تعیین جریان مجاز دارای اهمیت است. زیرا این لایه‌ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می‌کنند.

لایه های کابل ها معمولا براساس نیاز مشتری، نوع کاربرد کابل، سطح ولتاژ و … تغییر می یابند، از این رو نمی توان انتظار داشت، لایه هایی که در آینده به شرح آن ها می پردازیم در تمامی کابل ها به همین شکل و ترتیب مورد بهره برداری قرار گیرند. 

در ادامه بخش‌هایی از کابل که عموما در تولید کابل استفاده می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. (علی رغم آن که ساختار کابل واحد نبوده و تنوع وسیعی دارد، در این مطلب سعی شده است تا به طورجامع تمامی سطوح کابل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. امید است این کار باعث درک بهتر شما مخاطب عزیز از کابل و کاهش نیاز شما در جهت یافتن مطالبی از این دست در حوزه سیم و کابل گردد. ) 

اثرات کابلهای مجاور

در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، باید این داده ها موجود باشد:

  • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮان و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻴﺰان اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز.
  • فاصله بار تا تابلو و یا طول کابل.
  • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت.

در صورتی که نصب سیم و کابل برق در محیط مورد استفاده، با کابل و یا لوله‌های دیگری همجوار باشد، ضرایب مناسبی برای کاهش جریان مجاز کابل باید در نظر گرفته شود.

ضخامت، طول سیم و کابل برق

با توجه به میزان جریانی که در محیط کار نیاز است، ضخامت و سطح مقطع سیم و کابل انتخاب می‌شود؛ زیرا میزان جریان‌های بالاتر یعنی عبور و مرور الکترون‌های بیشتر و نیاز به سطح مقطع بالاتر برای کابل بیشتر است؛ بنابراین کابل‌های با ضخامت و قطر بالاتر جریان بیشتری را عبور داده و مقاومت آن‌ها در برابر عبور جریان کمتر می‌شود.

مقاومت در سیم و کابل برق مولفه مهمی در امنیت محیط کار است. زیرا هرچه میزان مقاومت الکتریکی کمتر باشد، افزایش دمای کابل کمتر بوده و احتمال آتش‌سوزی و سوختگی کاهش می‌یابد. از طرفی ضخامت و طول کابل مستقیما بر قیمت آن تاثیرگذار است.

نوع رسانای به کار رفته در ساخت سیم و کابل برق

در مورد نوع رسانای به کار رفته در سیم و کابل برق این تصور نادرست وجود دارد که در هر حالتی مس رسانای بهتری نسبت به آلومینیوم و آهن است. فلز مس رساناترین فلز است، اما وقتی صحبت از بهترین کابل برق می‌شود عوامل بسیار مهمی هستند که علاوه بر این باید در نظر گرفته شوند. مانند اندازه کابل و عایق مورد استفاده در آن! یک نمونه از نقض این باور اشتباه، در مسافت‌های طولانی است که از ولتاژ‌های بسیار بالا هم استفاده می‌شود. در چنین شرایطی انتخاب کابل آلومینیومی نسبت به کابل مسی بسیار به صرفه‌تر خواهد بود

جنس عایق به کار رفته در کابل‌ها

کابل‌ها ممکن است در زیر زمین و یا روی تجهیزات فلزی نصب شوند؛ بنابراین برای حفظ ایمنی محیط کار الزامی است که هیچگونه اتصال الکتریکی بین هادی و زمین برقرار نگردد. این عایق بسته به نوع کاربرد و ولتاژ عبوری از هادی می‌تواند از جنس کاغذ‌های آغشته به روغن‌های مخصوص، مواد پلاستیکی، مواد PVC و… باشد.

  • PVC : پی وی سی یا پلی وینیل کلراید، ترکیبی شیمیایی است که از افزودن کلر به اتیلن به دست می آید. (بسپاری با ساختار قطبی است)
  • XLPE : پلی اتیلن کراس لینک یا بسپار اتیلن کراس لینک می باشد. به دلیل آن که در دمای بالاتر از ۷۰ درجه پلی اتیلن نرم می شود، مصرف آن محدود شده است. با استفاده از فرآیند بسپار یا پختن ساختار ملوکول های خطی آن برهم زده شده و با تشکیل مولکول های بزرگ شبکه شبکه و در هم تنیده، ماده ای حاصل می شود که قدرت تحمل دمای آن تا ۹۰ درجه سانتی گراد نیز افزایش می یابد. این ماده که همانند بسپار پلی اتیل، بسپاری ناقطبی محسوب می شود. ویژگی های برجسته تری نسبت به PVC را دارا می باشد.
  • سایر مواد عایقی : پلی اتیلن PE نیز ماده دیگری می باشد که در مواردی به عنوان عایق در کابل های قدرت از آن استفاده می گردد. سایر مواد از جمله کاغذهای روغنی، سیلیکون SILICONE، تی پی ای TPE رابر RUBBER، فایبرگلاس FIBER GLASS، مواد هالوژن فری HALOGEN FREE و … در سایر انواع کابل ها بیشتر ( کنترلی، ابزاردقیقی و … ) کاربرد دارند

بهترین برند‌های سیم و کابل برق

ابتدا به یک نکته توجه کنیم که اصولا برند چگونه تعریف می‌شود. به تعبیر برخی کارشناسان برداشت و احساسی که یک فرد پس از شنیدن نام یک شرکت دارد، برند نامیده می‌شود! توجه به این تعبیر می‌تواند باعث هوشیاری بیشتر شما نسبت به خریدی که در حال انجام آن هستید، شود.

در بسیاری از صنایع مشاهده می‌شود که قدرت اثرگذاری مارک و برند به قدری بالاست که افراد کمتر به گزینه‌های دیگر می‌اندیشند و قیمت و مرغوبیت دیگر شرکت‌ها را با برند مورد نظر خود قیاس می‌کنند و از سویی دیگر محصول ساخت یک برند را بدون تحلیل تایید می‌کنند.

اما در صورتی خریدی درست و هوشمندانه خواهید داشت که ملاک در انتخاب سیم و کابل برق تنها مارک و نام تجاری آن نباشد و بهتر است با معیار‌های مختلف بهترین مارک را برگزینید. زیرا ممکن است برای برخی شرکت‌ها فقط گروهی از محصولات سیم و کابل با درجه کیفی مطلوب تولید شوند، اما برای گروه‌های دیگر این گونه نباشد. همچنین در گذر زمان، در کیفیت ساخت برخی شرکت‌ها می‌تواند تغییراتی ایجاد شود

بهترین مارک کابل برق

جالب است بدانید که حدود یکصد و پنجاه کارخانه وجود دارد که سیم و کابل برق استاندارد تولید می‌کنند و تعداد زیادی کارگاه‌های تولیدی کوچک مشغول به فعالیت هستند که سیم و کابل‌های غیراستاندارد تولید می‌کنند.

شما می توانید بهترین مارک ها و برندهای سیم و کابل برق را به صورت مستقیم و بدون دغدغه از شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM تهیه نمایید. خرید مطمئن و آگاهانه از حقوق شما مشتری گرامیست.

دسته‌بندی کارخانجات با توجه به محصول تولیدی تا حدودی می‌تواند گزینه‌های انتخابی برای یک نوع محصول خاص را کاهش داده و انتخاب را ساده‌تر کند. کارخانجات سیم و کابل به صورت تخصصی به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند:

لیست کارخانه‌های سیم و کابل ایران با محصولات تولیدی:

سیم و کابل فشار ضعیف مسی
مانند: شرکت صنعتی الکتریک خراسان، شرکت سیم و کابل همدان، سیم و کابل مغان
سیم و کابل فشار ضعیف آلومینیومی
مانند: سیم و کابل مشهد، پیشرو، پارس، مسین
سیم و کابل فشار متوسط و قوی مسی و آلومینیومی
مانند: سیم و کابل کرمان، کاویان، ابهر، یزد، البرز و سیمکو

در مقیاس داخلی تولیدات سیم و کابل، استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان و کرمان بالاترین سهم تولیدات این محصول را دارند. در زمینه سیم‌های ساختمانی، شرکت صنعتی الکتریک خراسان یکی از برند‌های محبوب و باکیفیت بازار محسوب می‌شود. همچنین شرکت‌های سیم و کابل همدان، سیمیا، آرین ابهر، رسانا و مغان نیز از برند‌های مطرح داخلی به شمار می‌روند. اما خرید سیم و کابل برق در بخش صنعتی نسبت به بخش ساختمانی دقت بیشتری می‌طلبد.

با این حال در این بخش کارخانجات ارائه‌کننده محصولات در این بخش تعداد کمتری داشته و رقابت برند کمتر است. کارخانه کابل خراسان افشارنژاد در این بخش به عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان فعالیت می‌کند. علاوه بر این کارخانه، کابل سیمیا، ایران، بایکا، همگام، همدان و متال نیز از جمله تولیدکنندگان معتبر داخلی هستند.

صنعت تولید سیم و کابل برق در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار است. تا جایی که بسیاری از این برند‌ها با تاسیس کارخانه در کشور‌های همسایه صنعت خود را گسترش داده‌اند و یا با صادر کردن محصولات خود توانسته‌اند در بازار خارجی نیز به عنوان یک برند باکیفیت فعالیت کنند.

بهترین مارک کابل برق – مشاوره خرید سیم و کابل

با توجه به مطالب و نکاتی که در طول مقاله ذکر شد، بهترین روش در نظر گرفتن همه شرایط کاری و تطبیق دادن آن با مشخصه‌های سیم و کابل برق و سپس انتخاب محصول مورد نظر خود از بین برند‌های متنوع موجود در بازار است. با دانستن مشخصه‌های مورد نیاز برای کاربرد مورد نظر ومشاوره تخصصی با واحد فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM می‌توان سیم و کابل‌های تقلبی بازار را شناخت و از خرید آن‌ها جلوگیری کرد.

با این حال با توجه به تجربه‌ای که مصرف‌کنندگان در استفاده از محصولات مختلف برند‌های داخلی و خارجی داشته‌اند، برند‌های برتر مطرح شد. پس از انتخاب بهترین و مناسب‌ترین محصول،و بهترین مارک کابل برق نکته ضروری که به دقت باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت نکات تخصصی و ایمنی در نصب و استفاده و نگهداری از سیم و کابل برق است.

مطالب مفید جهت خرید بهترین مارک کابل برق – مشاوره خرید سیم و کابل

انواع برندهای کابل برق
 برندهای برتر سیم افشان در بازار 
برندهای برتر کابل فشار قوی ۲۰ کیلو ولت 
برندهای کابل برق در بازار
 برندهای کابل کواکسیال در بازار 
بهترین برند کابل برق فشار قوی
 بهترین مارک سیم وبرق ساختمانی
 بهترین- مارک کابل برق
 بهترین مارک یا برند سیم و کابل
سیم و کابل مخابراتی
 شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM
 قیمت خرید بهترین- مارک کابل برق

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرومشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon شماره موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ : 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

خرید کابل برق مناسب با قیمت ارزان -قیمت انواع کابل برق مناسب

خرید کابل برق مناسب با قیمت ارزان -قیمت انواع کابل برق مناسب

خرید کابل برق مناسب با قیمت ارزان ازمحصولاتی می باشد که در سراسر فروشگاه های معتبر کشور از عرضه بالایی برخوردار بوده و توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده است. این کابل ها دارای کاربرد ویژه ای بوده که می توانید در کیفیت اصلی وشرکت سازنده معتبر به راحتی آن ها را خریداری کرده و متناسب با نیاز خود کالا را در هر نوعی مورد استفاده قرار دهید.